Hoppa till innehåll
Business Design » Value Proposition Design

Value Proposition Design

Instruktion

VPC metoden används för att optimera ett värdeerbjudande till ett unikt kundsegment. Metoden är anpassad för att användas som en fördjupning av värdeerbjudande och kundsegment i metoden Business model design, men går utmärkt att användas som en fristående metod.

Process-steg:

1. Beskriv värdeerbjudandet som ska utvecklas så detaljerat som möjligt; dess funktion, leveransform, betalform osv.

2. Identifiera ett specifikt kundsegment. Fokusera på deras gemensamma behov eller situation.

3. Analysera tre behovstyper; funktionella, sociala och känslomässiga.

4. Identifiera besvär och fördelar som uppstår när behovet tillfredsställs.

5. Identifiera dämpare och förstärkare av besvär respektive fördelar.

6. Bestäm vilka dämpare och förstärkare du vill bygga in i värdeerbjudandet och hur detta ska göras.

Det är viktigt att ta reda på riktiga kunders behov, besvär och fördelar genom t.ex. intervjuer. Att göra en första VPC utan involvering av kunder underlättar formuleringen av frågor och förståelsen av kundens situation.

Övningsuppgift

Uppgiften är att göra en VPC för glasögon!

Material för övningsuppgiften:
- PC med Microsoft Excel 2007 eller senare
- Den här instruktionen
- Filen ”VPC_verktyg.xlsm”, som finns för nedladdning Här!

 

a. Ladda ner och spara ”VPC_verktyg.xlsm”, på lämplig plats t.ex. på Desktop och öppna den i Microsoft Excel.
b. Om du ser gula varningstexter:säkerhetsvarning-2 och säkerhetsvarningså klicka på att aktivera redigering/innehåll.
c. Om du inte får upp bilden i fullskärmsläge så finns en knapp i övre vänstra delen av bilden som öppnar bilden i fullskärm.
d. Börja med att bestämma produkten/tjänsten. I den här övningen är produkten glasögon.
e. Fortsätt sedan med att bestämma kundsegment, t.ex. personer med dålig syn utan glasögon, personer med dålig syn med glasögon eller personer med bra syn, etc.
f. Bestäm minst två kundjobb.
g. Fortsätt med besvären som uppstår med att få kundjobben gjorda.
h. Fortsätt med fördelarna som uppstår när kundjobben blir utförda.
i. När du är nöjd med kundprofilen fortsätter du med vilka dämpare och förstärkare du kan inkludera i glasögonerbjudandet.
j. När du är klar med dämpare och förstärkare bestämmer du vilka egenskaper som ska utgöra dämpare respektive förstärkare som du sedan adderar i produkt/tjänst fältet.

Lycka till!