Hoppa till innehåll
Business Design » Systembeskrivning för businessdesign.se

Systembeskrivning för businessdesign.se

Inledning

Jag har valt att göra denna beskriving med en blandning av text och videos.

Businessdesign.se är byggt på plattformen wordpress och är hostad hos Loopia.

Systemadministratörer är Torbjörn Olsson och Jane Theobald

Serverinstallationen nås genom https://www.loopia.se/loggain/
och hanteras enklast med en ftp klient tex Filezilla.

 

1 Översikt

Logga in i wordpress, översikt av funktioner och användar hantering:

 • Manuellt byta lösenord
 • Manuellt lägga till ny användare
 • Redigera användare
 • Se vilka som är inloggade
 • Se vilka som har varit inloggade

2 Media biblioteket

Media biblioteket och hantering av bilder:

 • Import av bilder
 • Bildlänkar
 • Radera bilder
 • Editera bilder

3 Video

Videohantering i webbläsare är komplext. Det finns många videoformat, men en stark rekommendation är att använda mp4 (h264) formatet. Jag har testat några andra format men de kräver ofta extra plugin i användarens webbläsare. Formatet mp4 fungerar i de flesta webbläsarna (alla?).

Video-recorders som tex Powerpoint för att spela in ett bildspel, en screen capture för att spela in en bildskärm, en webcam osv. och sparar filen i mp4-formatet så är det ofta så att webbläsare ändå inte kan läsa dessa video eftersom inspelaren ofta lägger in olika kodbitar i filen för att den ska fungera bra i den leverantörens maskiner. Detta innebär att man måste testa vilken videoinspelare som ger bäst läsbarhet i många webbläsare. Dessutom finns det ofta ett stort överskott av header-information och andra informationer i filer som kommer direkt ur en inspelare. Sammantaget gör det att preparerandet av en video är omständligt och tar ofta längre tid än att skapa videon.

Jag rekommenderar följande video inspelare:

 • För bildspel: MS Powerpoint med separat ljudinspelning med Audacity. När mp4-filen är klar (bild och ljud) från Powerpoint kan den editeras i MS Foton (Foton är en mycket enkel editerare men funkar bra).
 • För screencapture: Activepresenter (används i dessa videos), exportera till mp4.
 • För webcam: har jag ingen speciell rekommendation.

När mp4-filen är klar är det en fördel att köra den igenom en h264-Eencoder, jag rekommenderar H.264-Encoder, Encodern skalar av all onödig information i header osv. vilket ofta minskar filstorleken med 50% eller mer och gör att den spelar bättre i alla webbläsare.

När mp4-filen är klar laddas den upp på servern med en ftp klient tex Filezilla.

4 Sidor

Hantering av websidor

 • Skapa en sida
 • Hantera widgets
 • Lägga in video

5 Produkter

Hantering av produkter:

 • Förklaring hur Produkter och medlemskap/prenumeration fungerar tillsammans
 • Skapa en produkt
 • Hantera en produkt

6 Medlemskap/prenumeration

Medlemskap innebär att man är medlem i en grupp under en viss tid. Som medlem i en grupp får medlemmen tillgång till vissa sidor, inlägg osv.
skälet till att göra produkter av sidor som tex onlinemoduler är att de kan sälja i butiken, sidor kan inte säljas.
Via medlemskap ges tillgång till sidor under en den tid medlemskapet varar.
Virtuella produktens enda uppgift är att visas och kunna köpas i butiken, när köpet är klart är kunden medlem i gruppen som har tillgång till sidan.

Hantering av medlemskap:

 • Hantering av prenumerationsplaner
 • Hantering av prenumeranter och prenumerationer

7 Hantera uppdateringar och staging siten för att testa uppdateringar

WordPress plugin och teman kommer ofta med uppdateringar/felrättningar. Innan uppdateringar av teman och plugin uppdateras på live siten bör de testas i testmiljön-staging site.

Hantering av uppdateringar i testmiljön och live site:

 • Teman
 • Plugin

8 Startsidan och Anpassaren

Startsidan består av en "vanlig" sida.som man väljer att vara startsida i Anpassaren och eventuella sidopaneler, menyer osv som också väljer i anpassaren.
Den vanliga sida som man väljer att vara en del av startsidan anger även vilken bild som visas när man från siten skapar ett inlägg i facebook eller linkedin osv..

I Anpassaren sätter man även generella inställningar som sidbredder, typografi, färger, sidhuvud, sidfot samt inställningar för butik och kassa sidor mm.

Hantering av Startsidan och anpassaren:

 • Editera startsidan
 • Inställningar för siten och startsidan
 • Bild som visas när man gör ett facebook/linkeding inlägg från siten
 • Beteende i butik och kassa

9 Server administration hos Loopia

Server administration hos Loopia innehåller alla vanliga admin åtgärder som man behöver göra. Inklusive hämta en backup om siten skulle krasha helt och hur man kan anropa support hos Loopia.

Server admin innehåller:

 • Logga in
 • Hantara användare med Bankid
 • Skapa ftp access
 • Göra nödvändiga uppdateringar av server miljön
 • Hämta en tidigare backup av siten
 • Anropa support hos Loopia