Hoppa till innehåll

Affärsmodellsmönster

295 kr

Ger dig tillgång till modulen affärsmodellsmönster och innehåll i form av MS-office baserade verktyg och mallar.
Andra moduler och innehåll och nya moduler som publiceras under prenumerationstiden kan köpas med tilläggsbeställningar.

Prenumerationen avslutas efter 1 månad, inga extra kostnader allt ingår.
Om du efter 1 år vill fortsätta prenumerera måste du öppna en ny prenumeration eller kontakta “admin@businessdesign.se”

Affärsmodellsmönster är en kraftfull metod för att utveckla en affärsmodell med hjälp av innovation. Mönster ger oss också ett gemensamt språk anpassat för att beskriva logiken i en affärsmodell och är därför en bra metod för att beskriva den egna eller andra organisationers affärslogik. Affärsmodellsmönster har utvecklats av University of ST Gallen, men det är givetvis möjligt att beskriva eller utveckla nya mönster.
Att jobba med affärsmodellsmönster kräver en god kunskap om affären som den är idag och hur logiken i den fungerar.

Förkunskaper:  Business modell canvas metoden