Hoppa till innehåll
Business Design » Affärsutvecklarens verktygslåda – översikt

Affärsutvecklarens verktygslåda – översikt

Obs! för att komma åt video tutorials och nedladdnings- och litteraturlänkar vänligen öppna respektive modul!

Business Model Canvas (BMC)

Den globalt erkända affärsmodelleringsmetoden som utvecklats av Alexander Osterwalder används för att beskriva, utveckla och nyskapa affärsmodeller, att sätta affärsidéer i ett sammanhang. Metoden är enkel att lära och det tar från några minuter till några timmar att beskriva och utveckla en existerande affärsmodell.

I online-modulen får du grunderna i visuell affärsmodellering med Business Model Canvas, som du sedan tränar på i övningsexempel och kan träna dig till mästare i att utveckla affärer med olika syften.

Förkunskaper: inga

Video modul

Academy-videosplash

Affärsmodelleringsvertyg och övningsuppgift

Till övningsuppgiften får du ett modelleringsverktyg som är intuitivt och enkelt att använda som du sedan kan använda i ditt egna affärsmodells arbete och i workshops med andra.
IRMBI's BMCsmall

Nedladdningar

BMC verktyget (MS excel)
Mall - Business model Canvas

 

Referens litteratur

Business model generation
Länkar:
Strategyzer
Businessdesign

Value Proposition Canvas (VPC)

Är en mycket kraftfull metod för identifiering av kundsegment och att utveckla värdeerbjudanden med stark attraktionskraft till kundsegmentet. Metoden har utvecklats av Alexander Osterwalder och är anpassad att användas tillsammans med BMC metoden men kan även användas fristående.

I online-modulen får du grunderna i visuell värdeerbjudande utveckling med Value proposition design, som du sedan tränar på i övningsexempel och kan träna dig till mästare i att utveckla värdeerbjudanden för olika kundsegment.

Förkunskaper: Business model design

Video modul

Academy-videosplash

Affärsmodelleringsvertyg och övningsuppgift

Till övningsuppgiften får du ett utvecklingsverktyg som är intuitivt och enkelt att använda som du sedan kan använda i ditt egna utvecklingsarbete och i workshops med andra.
VPC small

Nedladdningar

VPC verktyget (MS excel)
Mall - Value Proposition Canvas
Mall - Kundprofil
Mall - Värdeprofil

Referens litteratur

Value proposition design
Länkar:
Strategyzer
Businessdesign

Blue ocean strategy

Är en mycket väletablerad metod för att analysera och utveckla differentiering av värdeerbjudanden metoden har utvecklats av Kim W.Chan och Renée Mauborgne och beskrivs i boken "Blue ocean strategy".
Metoden används med fördel tillsammans med andra metoder som BMC, VPC och affärsmodellsmönster med går utmärkt att använda fristående.

I online-modulen får du en förståelse för tankesätt och metod, som du sedan tränar på i övningsexempel och kan träna dig till mästare i att utveckla differentiering av värdeerbjudanden och förstå konkurrensförutsättningar.

Förkunskaper: inga

Video modul

Academy-videosplash

Affärsmodelleringsvertyg och övningsuppgift

Till övningsuppgiften får du ett utvecklingsverktyg som är intuitivt och enkelt att använda som du sedan kan använda i ditt egna utvecklingsarbete och i workshops med andra.
Blueocean

Nedladdningar

Blue ocean verktyget (MS excel)

Referens litteratur

Blue ocean strategy
Länkar:

 

Omvärldsanalys

Hur beskriver du din omvärld? Vi använder oss av en strukturerad och enkel metod som ger dig en översikt där det är lätt att förstå vad som är viktigt.

 

 

 

Förkunskaper: Affärsmodellering med Business model canvas, Value proposition design med Value proposition canvas.

Video modul

Academy-videosplash

Omvärldsanalysverktyg och övningsuppgift

Till övningsuppgiften får du tre utvecklingsverktyg som är intuitivta och enkelt att använda som du sedan kan använda i ditt egna utvecklingsarbete och i workshops med andra.

omvarldsanalysbild

 

 

Nedladdningar

Omvärldsanalysverktyget (MS excel)

Trendanalysverktyget (MS excel)

Åtgärdsanalysverktyget (MS excel)

Referens litteratur


Länkar:

 

Strategiutveckling

Strategiutveckling är inte komplicerat! Men det är svårt! Speciellt svårt är att välja bort vad som kan se ut som möjligheter. Vi använder en etablerad metod som gör jobbet enklare att fokusera och förstå vad vad som krävs och hur det ska genomföras för att föra verksamheten mot det strategiska målet.

 

 

Förkunskaper:  Omvärldsanalys som strategimetod
Det är även en fördel med erfarenhet av strategiutveckling och modelleringsvana

Video modul

Academy-videosplash

Strategiverktyg och övningsuppgift

Till övningsuppgiften får du ett utvecklingsverktyg som är intuitivt och enkelt att använda som du sedan kan använda i ditt egna utvecklingsarbete och i workshops med andra.

 

 

 

Nedladdningar

Verktyget Strategi canvas

Mall - Strategi canvas

 

 

 

Referens litteratur

Playing to win
Länkar:

 

Realisering

Realisering är komplicerat och riskfyllt många bra affärsidéer har fastnat i en alltför lång och kostsam realisering. Med vintergatan som metod underlättas helhetsförståelsen och styrning av ett känsligt steg i utvecklingen.

 

 

Förkunskaper:  Strategi canvas metoden

Video modul

Academy-videosplash

Realiseringsverktyg och övningsuppgift

Till övningsuppgiften får du ett utvecklingsverktyg som är intuitivt och enkelt att använda som du sedan kan använda i ditt egna utvecklingsarbete och i workshops med andra.

vintergatan-bkgrbild-verktyg-1-jpg

 

 

Nedladdningar

Verktyget Vintergatan

Mall - Förmåga beskrivning

 

 

 

Referens litteratur


Länkar:

 

Affärsmodellsmönster

Affärsmodellsmönster är en kraftfull metod för att utveckla en affärsmodell med hjälp av innovation. Mönster ger oss också ett gemensamt språk anpassat för att beskriva logiken i en affärsmodell och är därför en bra metod för att beskriva den egna eller andra organisationers affärslogik.
Affärsmodellsmönster har utvecklats av University of ST Gallen, men det är givetvis möjligt att beskriva eller utveckla nya mönster.

Att jobba med affärsmodellsmönster kräver en god kunskap om affären som den är idag och hur logiken i den fungerar.

 

Förkunskaper:  Business modell canvas metoden

Video modul

Academy-videosplash

Affärsmodellsmönster och övningsuppgift

Till övningsuppgiften får du en enkel översikt som är enkel  att använda och ger en effektiv översikt av de viktigaste mönstren och som du sedan kan använda i ditt egna utvecklingsarbete och i workshops med andra.

 

Nedladdningar

Affärsmodellsmönsterkort (pdf)

Affärsmodellsmönster

 

 

 

Referens litteratur

Business model navigator
Länkar:

BMILab

Portföljer med affärsmodeller

Utveckling pågår

Video modul

 

Nedladdningar

 

Referens litteratur


Länkar:

Finansiella nyckeltal

Utveckling pågår

Video modul

 

 

Nedladdningar

 

Referens litteratur


Länkar:

....