Hoppa till innehåll
Business Design » Omvärldsanalys – utbildning

Omvärldsanalys – utbildning

Instruktion

Omvärldsanalys är alltid en del i en strategiutveckling. Metoden som vi använder är visuell och enkel, vilket gör den möjlig att använda i möten och workshops.
I det här avsnittet använder vi omvärldsanalys för att utveckla en affär.

Omvärldsanalys och trendspaning är områden som är under stark utveckling, tillgången på information är överväldigande och enkel få tag i, vi har den vid våra fingertoppar. Utmaningen är att hitta den relevanta informationen och att sedan sätta den i ett sammanhang som är meningsfullt för oss i den uppgift vi har, metoden vi använder hjälper oss med detta.

Process-steg:

1. Bestäm för vilken affär omvärldsanalysen ska göras.

2. Anpassa standardmallen för omvärldsanalys efter vald affär eller bransch, dvs vad ska analysen omfatta.

3. Formulera de trender ni känner till. Omvärldsanalysen blir inte bättre än den samlade omvärldskunskapen.

4. För över trenderna till fyrfältaren för analys.

5. Prioritera vilka trender som måste hanteras i strategin.

6. I prioriteringsordning, ta en trend i taget och formulera de åtgärder som kan göras för att hantera trenden.

7. För upp åtgärd efter åtgärd på fyrfältaren för åtgärder.

8. Utifrån resultatet på fyrfältaren för åtgärder, besluta vad er åtgärd ska vara.

Det är en mycket stor fördel att organisera trendspaningen på ett enkelt sätt. Vi anser att ett bra sätt är att det vid regelbundna möten finns tid avsatt att dela nya trender med varandra och föra upp dessa på en omvärldskarta (canvas).
I större organisationer kan det vara en fördel att dela upp trendspaningen i olika områden.

Övningsuppgift

Uppgiften är att skapa en omvärldsanalys av din egen verksamhet eller en verksamhet som du känner till väl. Om du vill ta gärna hjälp av andra.

Material för övningsuppgiften:
- PC med Microsoft Excel 2007 eller senare
- Den här instruktionen
- De nedladdningsbara verktygen under "Nedladdningar"

 

a. Ladda ner och spara ”Omvarldsanalys.xlsm”, på lämplig plats t.ex. på Desktop öppna och den i Microsoft Excel.

b. Om du ser gula varningstexter: säkerhetsvarning-2och säkerhetsvarningså klicka på att aktivera redigering/innehåll.

c. Om du inte får upp bilden i fullskärmsläge så finns en knapp i övre vänstra delen av skärmen som öppnar bilden i fullskärm.

d. Följ process stegen 1-8 ovan.

e. Det är viktigt att anpassa omvärldsområden så att de beskriver de viktiga trendområden som finns runt din affär.

f. Att fånga trender görs bäst i grupp och tänk på att en enstaka händelse kan vara start på en trend men med väldigt låg sannolikhet.

g. När du är nöjd med beskrivningen av omvärlden, går du vidare och öppnar verktyget "Trendanalys.xlsm".

h. Trendanalysen använder du för att identifiera vilka trender som du bör göra åtgärder för att hantera.

i. När du är nöjd med trendanalysen går du vidare och öppnar verktyget "Atgardsanalys.xlsm".

j. Åtgärdsanalysen är ett stöd i att utveckla och värdera tänkbara åtgärder för att hantera trender.

k. När du utvecklat och värderat tänkbara åtgärder väljer du ut de som du vill utföra.

Lycka till!