Hoppa till innehåll
Business Design » Business Innovation Boost

Business Innovation Boost

BUSINESS INNOVATION BOOST

Utveckla affären snabbare, effektivare och smartare!

Har du märkt hur nya typer av digitala lösningar och förändrade kundbeteenden verkar förändra er branschlogik? Har du sett hur helt nya typer av aktörer ger sig in på er spelplan? Kan företag kombinera både en kultur av ständiga förbättringar och innovation? Håller du med om att strategiplanering inbegriper både att trimma nuvarande affärsområden och att innovera nya tillväxtområden?

Business Innovation Boost syftar till att lyfta blicken bortom traditionella branschgränser och designa morgondagens tillväxtområden ur ett kund- och upplevelseperspektiv. Målet är att på 30 dagar skapa konkreta steg till nya affärer genom att:


  • bli inspirerad och utmanad i vad som sker inom och utanför den egna branschen
  • med utgångspunkt i marknadstrender och en förståelse för nuvarande position, identifiera potentiella framtida erbjudanden och affärsmodellinnovationer
  • analysera konsekvenser och provtrycka marknadspotentialen i varje enskild prioriterad affärsmodell
  • designa värdeerbjudanden och affärsmodeller som fungerar med konkreta steg för implementation