Hoppa till innehåll
Business Design » Business modell canvas – gratis

Business modell canvas – gratis

Instruktion

Business modell canvas (BMC) används för att beskriva en affärsmodell. Canvasen gör det möjligt att visa hela affären på en sida och affärslogiken kan förstås intuitivt.
BMC är ett kraftfullt verktyg för kommunikation av hur logiken i en affär är uppbyggd och lämpar sig därför utmärkt som modelleringsverktyg.
BMC har många användningsområden och det finns därför inte en specifik följd av processteg, nedan visas ett exempel som kan användas för att beskriva en affär.

Process-steg:

1. Beskriv befintliga kundsegment.

2. Formulera värdeerbjudandet; ska beskriva det värde som erbjudandet skapar för kundsegmentet.

3. Beskriv de kanaler som används. Det finns tre typer: marknadsförings-, försäljnings- och leverans-kanal.

4. Beskriv de intäktsströmmar som används, t.ex. fakturering 30dgr eller Swish-betalning och även vad som köps, t.ex. produkt, prenumeration, licens etc..

5. Beskriv kundrelationen; vilka mekanismer används för att skapa kundlojalitet?

6. Beskriv nyckelaktiviteter som används för att skapa och genomföra värdeerbjudandet.

7. Beskriv nyckelresurser som används för att skapa och genomföra värdeerbjudandet.

8. Lista nyckelpartners som används för att skapa och genomföra värdeerbjudandet.

9. Beskriv kostnadsstrukturen som uppstår då värdeerbjudandet skapas och genomförs

Affärsmodellen skapas alltid i ett syfte vilket innebär att en modell av en affär kan se olika ut beroende på vad syftet är med modellen.

Att skapa bra affärsmodeller kräver övning och erfarenhet.

Övningsuppgift

Uppgiften är att skapa en affärsmodell av din egen verksamhet eller en verksamhet som du känner till väl.

Material för övningsuppgiften:
- PC med Microsoft Excel 2007 eller senare
- Den här instruktionen
- Filen "BMC_verktyg.xlsm" som finns för nedladdning HÄR!

a. Ladda ner och spara ”BMC_verktyg.xlsm” på lämplig plats, t.ex. på Desktop och öppna den i Microsoft Excel.

b. Om du ser gula varningstexter: säkerhetsvarning-2och säkerhetsvarningså klicka på att aktivera redigering/innehåll.

c. Om du inte får upp bilden i fullskärmsläge så finns en knapp i nedre vänstra delen av skärmen som öppnar bilden i fullskärm.

d. Följ process stegen 1-9 ovan.

e. Försök formulera värdeerbjudandet som en mening/beskrivning.

f. Tänk på att inte använda punktlistor utan en beskrivning i varje textruta.

g. Tänk på att det kan vara bra att visa samband mellan t.ex. kundsegment och värdeerbjudande, om du har flera olika.

h. Fontstorlek kan användas för att beskriva "vikten" av en specifik beskrivning t.ex. storleken på intäktsströmmar och kostnader.

i. Att skapa en affärsmodell är ett iterativt arbete som bäst görs i en grupp av personer som har kunskap om affären och BMC-metoden.

Lycka till!